İNDER: Yeni Dönemde Alt Gelir Grubu Teşvik Edilmedi